Príčiny poruchy klapkovej klapky

2021-03-19

Príčiny poruchy klapky sú nasledovné:

1. Na doske s motýľom a tesniacej ploche sú drobné predmety;

2. Poloha zatvárania dosky s motýľmi a tesniacej plochy nie je konzistentná;

3. Prírubové skrutky na výstupnej strane nie sú rovnomerne namáhané alebo nespĺňajú požiadavky;