Štandard výberu klapky

2021-05-28

1. Motýľ valveje vhodný pre ventil s väčším priemerom (napríklad DN600 alebo vyšší);
2. Motýľ valve is suitable for the field with short structure length;
3. Motýľ valvenie je vhodný pre vysokoteplotný a vysokotlakový potrubný systém. Spravidla sa používa pre médium, ako je ropa, olej a voda s teplotou „80“ a tlakom „1,0 MPa;
4. Pretože tlaková strata škrtiacej klapky je väčšia ako strata škrtiacej klapky a guľového ventilu, je škrtiaca klapka vhodná pre potrubný systém s požiadavkami na laxnú stratu tlaku;
5. Škrtiaca klapka je vhodná pre potrubie, ktoré vyžaduje reguláciu prietoku;
6. Motýľ valveje vhodný na rýchle otváranie a zatváranie;
7. Pri ovládaní škrtiacej klapky a bahennom médiu sa klapka odporúča pre krátku dĺžku konštrukcie, rýchle otváranie a zatváranie a obmedzenie pri nízkom tlaku

8. Motýľ valvemožno zvoliť v regulácii s dvojitou polohou, hrdlovým kanálom, nízkou hlučnosťou, javom splyňovania, malým únikom do atmosféry a korozívnym médiom.

Pri použitíklapka under special conditions, such as throttling regulation, strict sealing requirement, severe wear, low temperature (cryogenic), etc., special klapka with three eccentricity or double eccentricity of specially designed metal sealing regulating device shall be used.