Rozdiel medzi tvrdým tesnením a mäkkým tesnením klapkového ventilu

2021-06-12

1. tvrdé tesnenieklapkaznamená, že obidve strany dvojice tesnení sú vyrobené z kovových materiálov alebo tvrdších materiálov. Tvrdé tesnenie má vysokú teplotnú odolnosť, odolnosť proti opotrebovaniu a dobré mechanické vlastnosti.
Mäkké tesnenie znamená, že jedna strana tesniacej dvojice je vyrobená z kovového materiálu a druhá strana je vyrobená z elastického nekovového materiálu. Mäkké tesnenie má lepší tesniaci výkon, ale nie je odolné voči vysokým teplotám a ľahko sa nosí.
2. Rozdiel v štruktúre:soft-sealed klapkas are mostly centerline. Hard seals are mostly single eccentric, double eccentric, triple eccentric klapkas.
3. Mäkké tesnenie sa používa v prostredí s normálnou teplotou. Tvrdé tesnenie je možné použiť pri nízkych teplotách, normálnych teplotách, vysokých teplotách a iných prostrediach.
4.As a component used to realize flow control in pipeline systems, hard-sealed klapkas have been widely used in many fields such as petroleum, chemical industry, metallurgy, and hydropower.

Hard-sealed klapkas are mostly used in heating, gas, gas, oil, acid and alkali environments.