Výhody Bellow Globe Valve

2021-06-26

1. Vlnovcový guľový ventil môže dosiahnuť nulový únikový štandard detekcie hmotnostnej spektrometrie hélia, čo je veľmi bezpečné a spoľahlivé.
2. Životnosť vlnovcového guľového ventilu je dlhšia ako životnosť guľového ventila. Všeobecné tesnenie guľového ventilu sa dá ľahko poškodiť a frekvencia výmeny je vysoká.
3. Guľový ventil s vlnovcom má kovovú bariéru na tesnení vretena, ktorú je možné použiť v podmienkach s vysokou požiadavkou, ktoré si vyžadujú absolútnu izoláciu medzi vnútornou a vonkajšou časťou ventilu, napríklad kyslíkom.

4. Vlnovec vlnovcového guľového ventilu má teleskopickú funkciu, ktorá nie je ovplyvnená tepelnou rozťažnosťou a kontrakciou.