Inštalácia nožového posúvača

2021-06-26

1. Skontrolujte vnútornú časť ventilovej dutiny a tesniacu plochu, aby ste pred inštaláciou zabránili priľnutiu nečistôt alebo piesku.
2. Skrutky každej spojovacej časti musia byť dotiahnuté.
3. Skontrolujte, či sú tesniace diely pevne stlačené a či je možné bránu pružne otvoriť.
4. Pred inštaláciou ventilu musí užívateľ skontrolovať model ventilu, veľkosť pripojenia a venovať pozornosť smeru prúdenia média, aby sa zabezpečil súlad s požiadavkami ventilu.
5. Zapojenie pohonného zariadenia sa musí vykonať podľa schémy zapojenia.

6.Nožové posúvačemusia byť pravidelne udržiavané a nemali by byť zrazené alebo stlačené podľa ľubovôle, aby to neovplyvnilo utesnenie.