Štruktúra spätného ventilu

2021-07-17

Ventil, ktorý sa sám otvára alebo zatvára silou prietoku média, aby sa zabránilo spätnému toku média, sa nazývaspätný ventil. Spätné ventilypatria do kategórie automatických ventilov, ktoré sa používajú hlavne v potrubiach, kde médium prúdi jedným smerom, a umožňujú médiu prúdiť iba jedným smerom, aby sa zabránilo nehodám.Spätný ventilje vhodný pre čisté médium, nie je vhodný pre médium obsahujúce pevné častice a vysokú viskozitu.

According to the structure of the spätný ventil, it can be divided into three types that lift spätný ventil, swing spätný ventil and butterfly spätný ventil. Lift spätný ventils can be divided into two types: vertical and horizontal.