Prevádzkový štandard elektrického posúvača

2021-08-08

1. Pred spustením posúvača skontrolujte, či sú skrutky každej časti dotiahnuté.
2. Všetky plniace poháre a olejové otvory musia byť naplnené mazacím olejom a musia byť otvorené všetky uzatváracie ventily prívodu a odvodu vody a výfukové potrubie.
3. Keď sa spustí posúvač, ventil na reguláciu pary sa musí postupne otvárať, aby sa ventil postupne spúšťal.
4. Ak sa po spustení posúvača zistí, že nefunguje správne, vozidlo musí byť okamžite skontrolované a po oprave môže byť spustená prevádzka.
5. Keď posúvač prestane fungovať, horná olejová nádoba valca musí byť uzavretá.
6. Ventil musí byť neustále čistý a na telo ventilu by sa nemali klásť žiadne predmety.

7. Keď sa ventil používa, naplňte olejový otvor každých pol hodiny mazacím olejom a v olejovej nádobe parnej komory by mal byť mazací olej.