Čo je to škrtiaci ventil s gumovým sedlom

2021-08-14

Za posledných niekoľko desaťročí sa technológia škrtiacich ventilov stáva čoraz bežnejšou.Klapkové ventilysa teraz používajú v procesoch prakticky každého chemického závodu. To, čo začalo ako ideálna štvrťotáčková funkcia pre vodné aplikácie, sa stalo všestranným ventilom vyrobeným z rôznych materiálov, ktoré sú vhodné pre väčšinu druhov tekutín a médií.

Gumové klapky sa môžu pochváliť tesným uzáverom a sú testované, aby spĺňali špecifické priemyselné normy. Testovaním si môžeme byť istí, že budú spoľahlivo slúžiť na bezpečnú a plynulú prevádzku.

Na účely kontroly kvality a plánovania je užitočné porozumieť všetkým častiam, ktoré sú súčasťou škrtiacej klapky s gumeným sedlom. V tejto príručke si prejdeme, čo je súčasťou aškrtiaci ventilnainštalovaný a úlohu, ktorú má každá časť.

A škrtiaci ventilreguluje pohyb tekutiny pomocou rotujúceho kotúča, ktorý bezpečne uzatvára prietok. Tento ventil je ako aguľový ventils funkciou rýchleho vypnutia. Čo odlišuje tento ventil od aguľový ventilspočíva v tom, že jeho kotúč je vždy prítomný v prúde, aby vyvolal pokles tlaku.

Okrem toho by sa mala venovať pozornosť environmentálnym podmienkam jeho používania a jeho stav používania je výrazne ovplyvnený prostredím používania. Za normálnych podmienok je potrebné venovať osobitnú pozornosť používaniuguľové ventilya škrtiace klapky v špeciálnych prostrediach, najmä elektrickýchguľové ventilyaklapky.

Rotácia otáča disk buď kolmo alebo rovnobežne s tokom média. Výhodouklapkyv porovnaní sguľové ventilyje, že sú lacnejšie a keďže sú ľahšie, vyžadujú menšiu podporu.

Motýľový ventildizajn sa líši od ventilov s nulovým posunom až po ventily s trojitým posunom (vysoký výkon). Ventil s nulovým posunom je známy pod niekoľkými názvami: „koncentrický“, „pružný klapkový ventil“ alebo „škrtiaci ventil s gumeným sedlom“.

Ventily AWWA sú príkladom toho, ako ideálne fungujú klapky s gumovým sedlom. Diely AWWA musia spĺňať špecifické normy a klapky s gumovým sedlom fungujú dobre, pretože sú nepriepustné, odolné voči korózii a nenáročné na údržbu.