Hodnota krútiaceho momentu jediného excentrického škrtiaceho ventilu

2021-09-26

Hodnota krútiaceho momentu jednoduchého excentraMotýľový ventilsa vypočíta na základe normálnej teploty a čistého média.

Špecifická metóda výpočtu je jedna polovica štvorca jediného excentraškrtiaci ventilpriemer x3,14 dostane plochu ventilovej dosky a potom ju vynásobí tlakom, aby sa získal statický tlak na hriadeli. Vynásobte koeficientom trenia, vynásobte priemerom hriadeľa a vydeľte 1000, aby ste získali krútiaci moment.