Návšteva zákazníka

2022-01-29

3. augusta účastníci ChengGong Campu pod vedením Alibaby študovali a zdieľali semináre v Milestone Valve Company. Niektorí zástupcovia hostí vystúpili s krátkymi príhovormi spojenými s vlastnými produktmi, prípadmi z minulosti a súčasným prostredím zahraničného obchodu a predstavili si nové trendy v budúcom vývoji odvetvia.