Smer vývoja ventilov plynovodov

2022-01-29

1. Smer vývojaventily plynovodov

S neustálou inováciouventily plynovodovZatiaľ čo tradičné potrubné ventily naďalej fungujú, mnohé ventily s novými štruktúrami a novými funkciami sa postupne aplikujú na plynovody.

V budúcom vývoji potrubných ventilov,potrubný guľový ventilbude aj naďalej hlavnou silou potrubných ventilov s vlastnými výhodami; kužeľ bude slúžiť ako doplnkový uzatvárací ventil v systéme riadenia plynovodu a stanice. Špeciálne ventily pre špeciálne požiadavky; ploché ventily sa budú používať najmä v potrubiach na prepravu ropy a rafinovanej ropy a zemného plynu s tlakom presahujúcim CL900~2500Lb; a ventily s núteným tesnením sa použijú ako špeciálny ventil. Stále viac sa používa v meracích systémoch, v meracích a kalibračných systémoch, viacrúrkových zmiešavacích systémoch, izolácii nádrží a často prevádzkovaných systémoch.2. Konštrukcia a výrobné charakteristiky ventilu

V posledných rokoch s vývojom nových funkčných materiálov a neustálym zlepšovaním špičkovej technológie obrábania a výroby,ventily plynovodovsa rýchlo rozvíjali. Keď sa pozrieme na technológiu konštrukcie ventilov vo svete, predstavuje najmä tieto vlastnosti:

1) Dizajn ventilu je viac zameraný na riešenia pre špecifické aplikácie;

2) Viac zavádzania počítačovej simulácie a simulačnej technológie do konštrukcie ventilov;
3) Konštrukčné normy ventilov sú stále prísnejšie a špecifickejšie;
4) Bežní používatelia široko akceptujú rôzne normy, ktoré sa prispôsobujú bezpečnosti a ochrane životného prostredia a postupne sa stávajú trendom;
5) Aplikácia nových materiálov je čoraz rozsiahlejšia;
6) Normy dizajnu sa vyvíjajú v smere rýchlej aktualizácie a neustáleho zdokonaľovania;
7) Rôzne nové overovacie technológie sa stávajú novými prostriedkami a metódami pre návrh ventilov
8) Integrácia viacerých disciplín je hlavným smerom budúceho vývoja dizajnu ventilov.


Výroba ventilov na celom svete predstavuje najmä tieto vlastnosti:

1) Vytvoril sa globálny vzor reťazca ventilového priemyslu. Čína sa stala nenahraditeľným členom globálnej oblasti výroby ventilov.

2) Používa sa veľké množstvo moderného vybavenia a zlepšila sa úroveň technológie výroby ventilov;

3) Technológia povrchovej úpravy materiálu je široko používaná;

4) Pri výrobe ventilov zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu rôzne technológie zvárania;

5) Trh pre individualizované špeciálne potreby sa postupne formuje a agilná výroba a výroba ventilov pre špeciálne aplikačné podmienky sa v budúcnosti stanú vývojovým smerom.