Údržba guľového ventilu

2022-02-24

Guľový ventilmá dlhú životnosť a bezúdržbové obdobie bude závisieť od nasledujúcich faktorov: normálne pracovné podmienky, udržiavanie harmonického pomeru teplota/tlak a primerané údaje o korózii

Kedyguľový ventilje uzavretá, vo vnútri telesa ventilu je stále stlačená kvapalina

Pred údržbou: uvoľnite tlak v potrubí a ponechajte ventil v otvorenej polohe; Odpojte napájanie alebo zdroj vzduchu; Odpojte ovládač od držiaka

Guľový ventilje potrebné pred demontážou a demontážou zistiť, že tlak v prívodnom a výstupnom potrubí guľového ventilu bol uvoľnený

Pri demontáži a spätnej montáži je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu tesniacej plochy dielov, najmä nekovových dielov. Pri vyberaní O-krúžkov je potrebné použiť špeciálne nástroje

Pri montáži musia byť skrutky na prírube uťahované symetricky, postupne a rovnomerne