Bezpečnostné opatrenia pre inštaláciu prírubového škrtiaceho ventilu

2021-07-24

1. Počas inštalácie presne dodržujte inštalačné kroky.

2. Pred inštaláciou prírubového škrtiaceho ventilu skontrolujte potrubie, aby ste sa uistili, že v potrubí nie sú žiadne nečistoty, ako napr. zváracia troska.

3. Odpor manuálneho otvárania a zatváraniaškrtiaci ventilteleso je mierne a krútiaci moment škrtiacej klapky zodpovedá krútiacemu momentu zvoleného ovládača.

4. Špecifikácie príruby pre pripojenie škrtiaceho ventilu sú presné a príruba svorky potrubia zodpovedáškrtiaci ventilprírubový štandard.

5. Po nainštalovaní ventilu nesmie byť príruba zvarená, aby nedošlo k obareniu gumených častí.

6. Úplne otvorte ventil, pomocou kľúča utiahnite skrutky podľa diagonálneho poradia. Nie sú potrebné žiadne podložky. Neuťahujte skrutky príliš, aby ste predišli silnej deformácii ventilového krúžku a nadmernému otváraciemu a zatváraciemu momentu.