Preventívne opatrenia pre inštaláciu spätných ventilov oblátok

2021-06-13

Oblátkový spätný ventiloznačuje automatické otváranie a zatváranie ventilovej klapky prietokom samotného média, ktoré sa používa na zabránenie spätnému toku média a obráteniu čerpadla a motora.Spätné ventilymôžu byť tiež použité na napájanie potrubí pre pomocné systémy, kde môže tlak stúpať nad tlak systému.

1. Uistite sa, že smer prechodu ventilu je v súlade so smerom prietoku kvapaliny, keď je ventil vložený do potrubia.
2. Nepripájajte spätný ventil oblátky priamo k iným ventilom, mal by byť pripojený cez teleskopickú trubicu.
3. Vyvarujte sa pridávaniu spojov a prekážok do potrubia v rámci prevádzkového polomeru ventilovej dosky.
4. Vyvarujte sa inštalácii redukcie pred alebo zaoblátkový spätný ventil.